przed zajęciami

Prosimy o wypełnienie formularza deklaracji zdrowia przed przystąpieniem do zajęć!!!